اخبار

فاز دوم نمایشگاه کانتون دارای 18 منطقه نمایشگاه آفلاین خواهد بود که 505000 متر مربع و بیش از 24000 غرفه را پوشش می دهد که در مقایسه با دوره قبل از اپیدمی بیش از 20 درصد افزایش داشته است.به گزارش مرکز مطبوعاتی نمایشگاه کانتون، فاز اول این نمایشگاه بیش از 1.26 میلیون بازدیدکننده را به خود جذب کرده و 12.8 میلیارد دلار مبادلات صادراتی را به همراه داشته است.

در طول این نمایشگاه 5 روزه، غرفه شرکت ما بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کرد.کارکنان با کمال اشتیاق و حوصله با بازدیدکنندگان ارتباط برقرار می کردند و ویژگی ها و مزایای محصولات را به مشتریان معرفی می کردند.پس از درک محصول، مشتریان تمایل قوی برای همکاری نشان داده اند.


زمان ارسال: مه-05-2023